..
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
BAŞKAN TÖREN “PROJEMİZ ORDUYA VİZYON KAZANDIRACAK BİR PRESTİJ PROJEDİR”

BAŞKAN TÖREN “PROJEMİZ ORDUYA VİZYON KAZANDIRACAK BİR PRESTİJ PROJEDİR”

BAŞKAN TÖREN “BU PROJE TOPYEKÛN BİR ORDU KALKINMA PROJESİDİR”

BAŞKAN TÖREN “BİZ BİRLİKTE BÜYÜĞÜZ VE BİRLİKTE BÜYÜRSEK BAŞARIRIZ”

BAŞKAN TÖREN “PROJEMİZ ORDUYA VİZYON KAZANDIRACAK BİR PRESTİJ PROJEDİR”

BAŞKAN TÖREN “ORDU VE ORDU’LULARIN REFAHI, MUTLULUĞU, KONFORU, BİRLİKTE GELECEK TASAVVURU HER TÜRLÜ ANLAYIŞ VE DÜŞÜNCENİN ÜZERİNDEDİR”

BAŞKAN TÖREN “HEPİMİZ ORDU ÜST KİMLİĞİNİN BİRER PARÇASIYIZ.”

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören tartışma konusu yapılan Turnasuyu bölgesinde 20 yıldır âtıl durumda bulunan arazi üzerinde Altınordu Belediyesi tarafından yapılacak prestij projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hazine tarafından yapılan ihale sonucu Altınordu Belediyesine 30 yıllığına irtifak hakkı kiralanarak tahsisi gerçekleştirilen arazi üzerinde yapacakları projenin sadece bir ilçenin, bir belediyenin değil topyekûn Ordu’nun ve Orduluların projesi olduğunu ifade eden Başkan Tören, “bu proje topyekün bir Ordu kalkınma projesidir. Bu alanın sahibi Maliye Hazinesine bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’dür. Söz konusu taşınmazın Büyükşehir Belediyemiz ve Gülyalı Belediyesinin müsaadesine bağlı bir taşınmaz olmadığının hususen altınız çizerim.

Şehrimizin ekonomisinin, turizminin, sosyal kalkınmasının değil aynı zamanda bölge kalkınmasının ve Türkiye’de ki turizmin canlanmasına vesile olabilecek bu şehrin ihtiyacı olan altyapının gerçekleşmesi adına atılmış bir adımdan, bir iradeden bahsediyoruz” dedi.

Mevcut alana yapacağımız projemizi Büyükşehir ve Gülyalı Belediyesine sunacağız.” Diyerek projenin kiralama yöntemiyle irtifak hakkı tahsisi sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Turnasuyunda bulunan arazinin 20 yıldır âtıl durumda olduğunu, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce daha önce 3 defa satışa çıkarıldığını belirten Başkan Tören, söz konusu araziye Ordu’nun yeni cazibe merkezi ve çekim merkezi yapmak üzere talip olduklarını belirtti.

Altınordu Belediyesi olarak arazinin tahsisi için Gülyalı Belediyesinin resmi makamlara hiçbir başvurusu ya da girişimi yokken kendilerinin ilgili kurumlara başvurduklarına işaret eden Başkan Tören sürece dair şu bilgileri verdi:  

“Bahse konu arazinin Belediyemize tahsisi amacıyla Nisan-Mayıs/2019 aylarında başlattığımız çalışmaları tamamladık ve gerekli hukuki ve idari prosedürleri de takip ederek 4/9/2019 tarihinde yazılı olarak Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunduk. Üstelik bütün bu süreçte Altınordu Belediyesi olarak biz bu işlemleri yürütürken Gülyalı Belediyesinin arazi ile ilgili henüz resmi makamlara yapılmış hiçbir talebi ya da başvurusunun olmadığını da belirtmek isterim.

Başvurumuzun değerlendirilmesi ve projemizin uygun bulunması üzerine Milli Emlak Genel Müdürlüğünce mülkiyeti Hazineye ait arazinin tahsisi için çıkılmış olan ihaleye katıldık ve nihayet 27/1/2020 tarihinde yapılan ihale neticesinde de söz konusu araziyi Altınordu Belediyesi olarak bedeli karşılığında 30 yıllığına irtifak hakkını kiraladık.

Başkan Tören “Arazinin Kimsenin Elinden Alınması Gibi Bir Durum Asla Söz Konusu Değildir”

Tahsis sürecinde her şeyin yasalar çerçevesinde usul ve hukuk kurallarına uygun ve aleniyet içerisinde gerçekleştiğinin altını çizen Başkan Tören “Görüleceği üzere tüm bu işlemler ilgili yasalar dahilinde ve aleniyet içerisinde, usul ve hukuk kurallara uygun bir şekilde ve gerekli hukuki ve idari prosedürler takip edilerek gerçekleştirilmiş olup söz konusu arazinin hiçbir kişi, kurum ya da kuruluşun elinden alınması gibi bir durum asla söz konusu değildir.

Gülyalı belediyesinin bir taşınmazına el koymadık, müdahale etmedik. Aksine 20 yıldır kenarda duran bir yeri şehrimizin sosyal yaşamına, ilimizin turizmine ve Ordu’nun stratejik planına katkı sağlayacak insanımız için bir faydaya dönüştürecek ve tur operatörlerinin bugün ilimizi ziyaret ettiklerinde gelebilecekleri ve memnuniyetle ayrılacakları bir sosyal yaşam merkezi haline getireceğiz. Biz burayı turizme, Gülyalı ekonomisine Altınordu’nun sosyal yaşamına farklı bir alternatif olsun diye şehrimizin dokusuna uygun mimari ile şehrimize kazandıracağız. Dolayısıyla burası ile yaklaşımımızda Gülyalı belediyesini ötekileştiren bir tavır içinde değiliz. Ordu turizmi ayaklansın belki hedefimiz Kabadüz’de ve Çambaşı’nda bir konforu yakalayacak mekanlar için belki de Aybastı’da yatırım yapmak için cesaretliyiz.  Biz birlikte büyüğüz. Ve biz birlikte büyürsek başarırız.

Bilindiği üzere Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik gereği “Hazineye ait taşınmaz”; tapuda Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazları ifade eder.

“Hazine Arazisi”; Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri ifade eder. Bu kapsamda yer alan ve hazineye tescili yapılmış olanlar özel mülkiyetli, tescili yapılmamış olanlar ise genel mülkiyetli hazine arazisi olarak tanımlanır.

Tahsis yapılması veya devredilmesi istenilen taşınmaz hakkında; Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında ise, bulunduğu yer defterdarlığı veya Malmüdürlüğü’ne ya da Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne, müracaat edilerek tahsis veya devir talebinde bulunulur.

5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre ise Belediyeler, mahallî müşterek nitelikteki hizmetleri görev, sorumluluk ve yetki alanı olan belediye sınırları içerisinde sunar. Ayrıca Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetlerini götürebilir.

Büyükşehir’imizin merkez ilçesi olan Altınordu Belediyesi olarak mülkiyeti Hazineye ait olan ve uzun zamandır yaklaşık 20 yıldır âtıl bir durumda bulunan bir taşınmazın, rant alanına dönüşmesine müsaade etmeden bedeli mukabilinde kiralanması, başlı başına “İnsana hizmet ve hürmet eden belediyecilik” anlayışımız doğrultusunda hayata geçirmeyi planladığımız bir prestij projedir.” Dedi.

• “Bizim için Ordu ve Ordu’luların Refahı, Mutluluğu, Konforu, Birlikte Gelecek Tasavvuru her türlü anlayış ve düşüncenin üzerindedir”

Ordu ve Orduluların refah ve mutluluğunun her türlü görüş ve düşüncenin üstünde olduğunu belirten Başkan Tören, bu alanı bir cazibe merkezi haline getireceklerini belirterek projeyle ilgili şu görüşlere yer verdi:

“Böyle bir projeyi yapmaktan gayemiz, oluşturacağımız cazibe merkezi ile ilimiz turizmine canlılık kazandırmak, insanımıza yeni istihdam alanları açmak, şehrimizi turizmde, kültürde, iktisadi teşebbüslerde çekim merkezi haline getirmek suretiyle insanımıza hizmet ve şehrimize vizyon kazandıracak değerler yaratmaktır. Bütün bunları yaparken bütün şehir eşit hizmet düsturu ile hareket ediyoruz. Bizim için Ordu ve Ordu’luların refahı, mutluluğu, konforu, gelecek tasavvuru her türlü anlayış ve düşüncenin üzerindedir

BAŞKAN TÖREN “BU ŞEHRİN TEMEL SORUNLARINDAN BİRİ GÖÇTÜR

Başkan Tören “Biz Akrabayız, Biz Komşuyuz Biz Ayrıca Ordu Üst Kimliğinin Birer Parçasıyız.”

Proje üzerinden bir ayrılık çıkarmaya çalışanlara da sert çıkan başkan Tören, “Gülyalı’lı dostlarımızla biz akrabayız, biz komşuyuz biz ayrıca Ordu üst kimliğinin birer parçasıyız.” Diyerek Altınordu Belediyesi tarafından yapılacak projeyle oluşturulacak istihdama da dikkat çekti. Başkan Tören “Bu şehrin temel sorunlarından biri göçtür.  Bugün çok değerli Gülyalılı hemşehrilerimizin yüzde 60’ı ilçemize katma değer sağlıyor. Neredeyse yarısından fazlası ilçe sınırlarımız içinde bir mükellef, istihdam yaratıyor. Ekmek veriyor, ekmek kazanıyor. Şehrimizin gelişmesine katkı sağlıyor. Biz akrabayız, biz komşuyuz biz ayrıca Ordu üst kimliğinin birer parçasıyız. Biz o bölge insanın kalkınmasını, artık göçün durması ve bu şehrin sadece bu kaygılardan uzak hafta sonu geldiğinde diğer yarımız olan gurbetteki insanlarımızın geldiğinde, büyükşehirlerden gelen insanlarımızın yurda döndüğünde oradaki konforu kendi şehirlerinde, bugün onları var eden anne, baba, dede ve aileleriyle birlikte aynı zamanda şehrimize turizm amacıyla gelen konuklarımıza daha iyi şartlarda, uzaklarda gördüğümüz ama memleketimizde hayalinden öte geçemediğimiz tesisleri kazandırmak için bir hayalimizi gerçekleştirmek adına bir adım ortaya attık.

BAŞKAN TÖREN “BEN BU ALANI RANTA YA DA TOPLU KONUTA AÇMADIM”

Ben bu alanı toplu konuta açmadım. Başka bir amaca yönelik bir plan çalışması içinde değilim. Belki de Karadeniz turizmine Türkiye turizmine katkı sağlayacak bir destinasyonda bir cazibe merkezi oluşturmak için büyük bir bütçe ile bir yük altına giriyoruz, yani bir yük paylaşımından bahsediyorum. Orada istihdam edilecekler dışarıdan gelmeyecek. Biz burayı turizme, Gülyalı ekonomisine Altınordu’nun sosyal yaşamına farklı bir alternatif olsun diye şehrimizin dokusuna uygun mimari ile şehrimize kazandıracağız. Dolayısıyla burası ile yaklaşımımızda Gülyalı belediyesini ötekileştiren bir tavır içinde değiliz.” İfadelerine yer verdi.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Yorumlara Kapalıdır

Sponsorlu Bağlantılar